Diller

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA FAKÜLTEMİZ BÖLÜMLERİNDE AÇILMASI ÖNGÖRÜLEN DERSLER

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okuluna Dair Senato Kararlarına Göre Dikkat Edilecek Hususlar

 • Yaz okulu dersleri, Uzaktan Öğretim Yönetim Sistemiyle yürütülecektir.
 • Yaz okuluna, sadece Fırat Üniversitesi öğrencileri başvuru yapabilirler.
 • Ders sorumlusu, Uzaktan Öğretim Yönetim sistemi üzerinden Senkron (Eşzamanlı) veya Asenkron şeklinde derslerini yürütebilir.
 • Bir dersin açılabilmesi için;
  • En az 15 öğrencinin kesin kayıt yapması gerekir.
  • 24 Temmuz 2020’ye kadar ders materyallerinin en az 5/14 haftalık kısmının ilgili uzaktan eğitim içerik yönetim sistemine yüklenmesi gerekir.
 • Öğrenciler, yaz stajını yaparken yaz okulundan ders alabilirler.
 • Bir öğrenci, toplam 12 (on iki) saati aşmamak üzere, en fazla 3 (üç) ders alabilir.
 • Yaz okulunda öğrenci, ön koşulunu sağlamadığı dersleri alamaz.
 • Yaz okulunda bir (1) ara sınav yapılacaktır.
 • Yaz okulunda ara sınavlar ve final sınavları için, 2019-2020 Bahar Yarıyılı dönem sonu sınav esasları uygulanır. (İlgili senato kararı)
 • Yaz okulunda ders alacak öğrencilerimiz, 20-28 Temmuz 2020 Tarihleri arasında ders ücretlerini yatırarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) (https://obs.firat.edu.tr) üzerinden ders kayıtlarını yapabilirler.
 • Ders kayıtları, danışmanlar tarafından 29 Temmuz - 04 Ağustos 2020 Tarihleri arasında onaylanacaktır.
 • Dersler 4 Ağustos 2020 Tarihinde başlayıp, 04 Eylül 2020 Tarihinde tamamlanacaktır. 
 • Yaz okulu final sınavları 05 - 08 Eylül 2020 Tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Yaz okulunda bütünleme sınavı yapılmamaktadır.
 • Yaz Okulu sonrası Tek Ders Sınavı 18 Eylül 2020 Tarihinde yapılacaktır.
 • OBS sistemi tarafından hesaplanan yaz okulu ücreti, Ziraat Bankası ATM ve şubelerinden, öğrenci numarası ile yatırılabilir.
 • Burada belirtilmeyen konularda, Fırat Üniversitesi Senatosunun 2019-2020 Bahar Döneminde uygulanan uzaktan eğitim sistemi için aldığı kararlar ile Fırat Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği ve Yaz Okulu Senato Esasları uygulanır.
 • Bir öğrenci, yaz stajını Yaz Okulu başlangıç tarihinden önce tamamlamış ise, diğer dersleri ile birlikte staj dersini de alabilir.
 • Mezuniyet için sadece Bitirme Projesi kalan öğrenci, bu dersini Yaz Okulunda alabilir. Bu dersin açılması için kontenjan sınırı aranmaz. (ilgili karar)
 • Yaz okulu ile ilgili tüm bilgilere yazokulu.firat.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA FAKÜLTEMİZ BÖLÜMLERİNDE AÇILMASI ÖNGÖRÜLEN DERSLER

 

ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

Dersin sorumlusu

İşleniş

ABM 326

Veri Yapıları

3

2

4

6

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAYA

Asenkron

ABM 319

Çoklu Ortam Bilgi Sistemleri

3

2

4

6

Doç. Dr. Türker TUNCER

Asenkron

ABM 105

Algoritma ve Programlama

3

2

4

5

Doç. Dr. Türker TUNCER

Asenkron

ABM 215

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

3

1

4

4

Dr. Öğr. Üyesi Orhan YAMAN

Asenkron

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

Dersin sorumlusu

İşleniş

EET 109

Algoritma ve Programlama

2

0

2

2

Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜR

Asenkron

EET 209

Devre Teorisi-I

3

0

3

4

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bala DURANAY

Asenkron

EET 211

Elektronik-I

3

0

3

4

Prof. Dr. Servet TUNCER

Asenkron

EET 212

Elektronik-II

3

0

3

4

Prof. Dr. Servet TUNCER

Asenkron

EET 215

Sayısal Elektronik-I

3

0

3

4

Prof. Dr. Hanifi GÜLDEMİR

Asenkron

EET 346

Haberleşme Sistemleri

3

0

3

4

Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜR

Asenkron

EET 439

Enerji İletimi ve Dağıtımı

2

2

3

5

Prof. Dr. Zafer AYDOĞMUŞ

Asenkron

EET 453

Güç Sistemleri

3

0

3

5

Prof. Dr. Zafer AYDOĞMUŞ

Asenkron

EET201
Devre Analizi-I
3 2 4 6
Dr.Öğr.Ü. Zeynep Bala DURANAY
Asenkron
EET203
Elektronik -I
3 2 4 6
Prof. Dr. Servet TUNCER
Asenkron
EET204
Elektronik -II
3 2 4 6
Prof. Dr. Servet TUNCER
Asenkron
EET205
Sayısal Elektronik-I
3 2 4 6
Prof. Dr. Hanifi GÜLDEMİR
Asenkron
EET216
Sayısal Elektronik-II
3 0 3 4
Prof. Dr. Hanifi GÜLDEMİR
Asenkron
EET206
Sayısal Elektronik-II
3 2 4 6
Prof. Dr. Hanifi GÜLDEMİR
Asenkron
EET353 Sinyaler ve Sistemler 3 0 3 4 Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜR Asenkron
EET202
Devre Analizi-II 3 2 4 5 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bala DURANAY Asenkron
EET210 Devre Analizi-II 3 0 3 4 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bala DURANAY Asenkron

 

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

Dersin sorumlusu

İşleniş

ESM 205

Termodinamik-I

4

0

4

5

Prof. Dr. Mehmet ESEN

Senkron

ESM 204

Termodinamik-II

4

0

4

4

Prof. Dr. Mehmet ESEN

Senkron

ESM 301

Isı Transferi-I

3

0

3

4

Prof. Dr. Mehmet ESEN

Senkron

ESM 304

Isı Transferi-II

3

0

3

4

Prof. Dr. Mehmet ESEN

Senkron

ESM 436

Güneş Enerjisi ve Uygulamaları

2

2

3

5

Prof. Dr. Mehmet ESEN

Senkron

ESM 331

Girişimcilik-I

2

0

2

2

Prof. Dr. Mehmet ESEN

Senkron

ESM 426

Girişimcilik-II

2

0

2

3

Prof. Dr. Mehmet ESEN

Senkron

ESM 442

Enerji Biyoteknolojileri

2

2

3

5

Prof. Dr. Mehmet ESEN

Senkron

ESM 208

Kazanlar ve Yanma Teknolojileri

2

1

3

3

Dr. Öğr. Üyesi Emre TURGUT

Asenkron

EST 305

Kazanlar ve Yanma Teknolojileri

2

2

3

5

Dr. Öğr. Üyesi Emre TURGUT

Asenkron

ESM 326

Ekserji ve Uygulamaları

2

2

3

4

Dr. Öğr. Üyesi Emre TURGUT

Asenkron

ESM 416

Soğutma Tekniği ve Uygulamaları

2

1

3

4

Dr. Öğr. Üyesi Emre TURGUT

Asenkron

ESM 308

Mukavemet Bilgisi

2

1

3

4

Dr. Öğr. Üyesi Aydın DİKİCİ

Asenkron

ESM 203

Mühendislik Mekaniği-I

2

1

3

4

Dr. Öğr. Üyesi Aydın DİKİCİ

Asenkron

ESM 207

Elektromekanik Enerji Dönüşümü

3

1

4

4

Öğr. Gör. Habip ŞAHİN

Asenkron

ESM 210

Elektrik Makineleri

4

1

5

5

Öğr. Gör. Habip ŞAHİN

Asenkron

ESM 320

Yüksek Gerilim Tekniği

2

1

3

4

Öğr. Gör. Habip ŞAHİN

Asenkron

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

Dersin sorumlusu

İşleniş

İNT 411

Deprem Mühendisliği

3

0

3

5

Dr. Öğr. Üyesi Cengizhan DURUCAN

 

İNT 209

Mukavemet-I

3

0

3

5

Prof. Dr. Yüksel ESEN

 

İNT 206

Mukavemet-II

3

0

3

4

Prof. Dr. Yüksel ESEN

 

İNT 409

Bitirme Projesi

0

2

1

5

Dr. Öğr. Üyesi Cevdet E. EKİNCİ

 

İNT 405

Mesleki Uygulama-I

0

2

1

5

Dr. Öğr. Üyesi Cevdet E. EKİNCİ

 

İNT 407

Mesleki Uygulama-II

0

2

1

5

Dr. Öğr. Üyesi Cevdet E. EKİNCİ

 

İNT 304

Betonarme-I

3

1

4

6

Prof. Dr. Ömer KELEŞOĞLU

 

İNT 304

Betonarme-II

3

1

4

5

Prof. Dr. Ömer KELEŞOĞLU

 

İNT 202

Yapı Fiziği

2

1

3

2

Prof. Dr. U. Teoman AKSOY

 

İNT 102

Bilgisayar Des. Tasarım -CAD

2

2

3

4

Prof. Dr. U. Teoman AKSOY

 

İNT 301

Zemin Mekaniği

2

2

3

4

Dr. Öğr. Üyesi Müge Elif O. FIRAT

 

İNT 308

Yapı İşletmesi Maliyet

3

1

3

5

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç ARICI

 

İNT 414

Çelik Yapılar ve Tasarım

2

2

3

4

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç ARICI

 

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

Dersin sorumlusu

İşleniş

TMM 205

Mukavemet-I

3

0

3

4

Prof. Dr. Vedat SAVAŞ

Asenkron

TMM 210

Mukavemet-II

3

0

3

4

Prof. Dr. Vedat SAVAŞ

Asenkron

TMM 313

Motorlar

3

1

4

5

Prof. Dr. Vedat SAVAŞ

Asenkron

TMM 310

CNC Takım Tezgahları

3

1

4

5

Prof. Dr. Vedat SAVAŞ

Asenkron

TMM 216

Mekanizma Tekniği

2

1

3

3

Doç. Dr. Faruk KARACA

Asenkron

TMM 402

Makine Dinamiği

2

1

3

5

Doç. Dr. Faruk KARACA

Asenkron

TMM 203

Dinamik

3

0

3

4

Doç. Dr. Faruk KARACA

Asenkron

TMM 207

Termodinamik-I

3

0

3

3

Prof. Dr. Hakan F. ÖZTOP

Asenkron

TMM 210

Termodinamik-II

2

1

3

4

Prof. Dr. Hakan F. ÖZTOP

Asenkron

TMM 309

Akışkanlar Mekaniği-I

2

1

3

4

Prof. Dr. Hakan F. ÖZTOP

Asenkron

TMM 306

Akışkanlar Mekaniği-II

2

0

2

5

Prof. Dr. Hakan F. ÖZTOP

Asenkron

TMM 318

Plastik Şekil Verme Tek.

3

1

4

4

Doç. Dr. Gül TOSUN

Asenkron

MMT 416

Hasar Analizi

2

2

3

5

Doç. Dr. Gül TOSUN

Asenkron

TMM 404

Transport Tekniği

2

1

3

5

Doç. Dr. Gül TOSUN

Asenkron

TMM 104

Statik

3

0

3

4

Doç. Dr. Engin ÜNAL

Asenkron

TMM 312

CAM-I

3

1

4

4

Doç. Dr. Engin ÜNAL

Asenkron

TMM 412

CAM-II

3

1

4

4

Doç. Dr. Engin ÜNAL

Asenkron

TMM 454

Girişimcilik-II

2

0

2

2

Doç. Dr. Engin ÜNAL

Asenkron

TMM 337

End. Hid. Ve Pnömatik Sist.

3

1

4

4

Prof. Dr. Ulaş ÇAYDAŞ

Asenkron

TMM 212

Üretim Teknolojisi

3

2

4

5

Prof. Dr. Ulaş ÇAYDAŞ

Asenkron

TMM 209

İmal Usulleri

3

1

4

4

Prof. Dr. Ulaş ÇAYDAŞ

Asenkron

TMM 106

Malzeme Bilgisi

3

1

4

4

Prof. Dr. Ulaş ÇAYDAŞ

Asenkron

TMM 206

Makine Elemanları-I

3

0

3

4

Doç. Dr. Cebeli ÖZEK

Asenkron

TMM 307

Makine Elemanları-II

3

0

3

5

Doç. Dr. Cebeli ÖZEK

Asenkron

TMM 414/

TMM 417

Makine Konst. Ve Malzeme Seç.

3

1

4

4

Doç. Dr. Cebeli ÖZEK

Asenkron

TMM 404

Transport Tekniği

2

1

3

5

Doç. Dr. Cebeli ÖZEK

Asenkron

 

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

Dersin sorumlusu

İşleniş

MEK 440

Robot Porgramlama

3

0

3

6

Prof. Dr. Ömür AYDOĞMUŞ

Asenkron (İPTAL)

MEK 314

Robotik

3

0

3

5

Prof. Dr. Ömür AYDOĞMUŞ

Asenkron (İPTAL)

MKT 308

Endüstriyel Otomasyon

2

2

3

5

Prof. Dr. Ömür AYDOĞMUŞ

Asenkron (İPTAL)

MKT 306

Güç Elektroniği ve Sürücü Sist.

3

2

4

6

Prof. Dr. Ömür AYDOĞMUŞ

Asenkron (İPTAL)

MEK 302

Kontrol Sistemleri-II

3

0

3

5

Prof. Dr. Beşir DANDİL

Asenkron

MKT 204

Elektronik Devreler-II

3

2

4

6

Prof. Dr. Beşir DANDİL

Asenkron

MEK 460

Bilgisayar Des. Sistem Tasarımı

3

0

3

6

Doç. Dr. Mustafa AY

Asenkron

MEK 470

Bilgisayar Destekli İmalat

2

2

3

5

Doç. Dr. Mustafa AY

Asenkron

MEK 101

Programlama

3

2

4

2

Dr. Öğr. Üyesi Cafer BAL

Asenkron

MEK 450

Sayısal Kontrol

3

0

3

6

Dr. Öğr. Üyesi Cafer BAL

Asenkron

MEK 212

Mühendislik Yazılımları

2

2

3

4

Dr. Öğr. Üyesi Cafer BAL

Asenkron

MKT 217

Mühendislik Mekaniği

2

2

3

2

Doç. Dr. Faruk KARACA

Asenkron

MKT 311 Mikrokontrolörler 2 2 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Cafer BAL Asenkron
MEK 206 Mak. Din. ve Mek. Tekniği 3 0 3 4 Doç. Dr. Faruk KARACA Asenkron

 

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

Dersin sorumlusu

İşleniş

OMT 311

Buji Ateşlemeli Motorlar

3

2

4

5

Prof. Dr. Hanbey HAZAR

Asenkron

OMT 305

Taşıt Dinamiği ve Kontrol Yönt.

3

0

3

4

Prof. Dr. Hanbey HAZAR

Asenkron

OMT 415/ OMT410

Taşıt Teknolojisi

3

2

4

5

Prof. Dr. Hanbey HAZAR

Asenkron

OMT443/

OMT 438

Girişimcilik-II

2

0

2

2

Prof. Dr. Hanbey HAZAR

Asenkron

OMT 306

Motor Tasarımı

3

1

3

4

Prof. Dr. Hanbey HAZAR

Asenkron

OMT 310

Sıkıştırma Ateşlemeli Mot.

3

2

4

5

Prof. Dr. Hanbey HAZAR

Asenkron

OTO 205

Termodinamik-I

3

0

3

4

Prof. Dr. Yasin VAROL

Asenkron

OTO 206

Termodinamik-II

3

0

3

4

Prof. Dr. Yasin VAROL

Asenkron

OTO 301

Isı Transferi-I

2

1

3

4

Prof. Dr. Yasin VAROL

Asenkron

OTO 302

Isı Transferi-II

2

1

3

4

Prof. Dr. Yasin VAROL

Asenkron

OTO 303

Akışkanlar Mekaniği-I

2

1

3

4

Prof. Dr. Yasin VAROL

Asenkron

OTO 304

Akışkanlar Mekaniği-II

2

1

3

4

Prof. Dr. Yasin VAROL

Asenkron

OTO 404

Gaz Türbinleri

3

0

3

5

Prof. Dr. Yasin VAROL

Asenkron

OTO 202

Sayısal Analiz

3

0

3

3

Prof. Dr. Cumali İLKILIÇ

Asenkron

OTO 203

Statik

3

0

3

3

Prof. Dr. Cumali İLKILIÇ

Asenkron

OTO 103

Bilgisayar Programlama

2

2

3

4

Arş. Gör. Dr. Turan GÜRGENÇ

Asenkron

OTO 201

Oto Elektrik-Elektronik

3

2

4

4

Arş. Gör. Dr. Turan GÜRGENÇ

Asenkron

OTO 209

Malzeme

2

2

3

4

Arş. Gör. Dr. Turan GÜRGENÇ

Asenkron

OTO 210

Dinamik

3

0

3

3

Arş. Gör. Dr. Turan GÜRGENÇ

Asenkron

OTO 306

Motor Dinamiği

2

1

3

4

Arş. Gör. Dr. Müjdat FIRAT

Asenkron

OTO 211

Güç Aktarma Organları

3

2

4

4

Arş. Gör. Dr. Müjdat FIRAT

Asenkron

OTO 309 Makine Elemanları 3 0 3 4 Arş. Gör. Dr. Turan GÜRGENÇ Asenkron

 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

Dersin sorumlusu

İşleniş

YMH 412

Yazılım Kalite ve Güv. Ve Testi

3

2

4

6

Prof. Dr. Resul DAŞ

Asenkron

YMH 214

Sayısal Analiz

2

2

3

4

Prof. Dr. Asaf VAROL

Asenkron

YMH 213

Mesleki İngilizce

2

0

2

3

Prof. Dr. Asaf VAROL

Asenkron

YMH 210

İngilizce İletişim Becerileri

2

0

2

3

Prof. Dr. Asaf VAROL

Asenkron

YMH 322

Veri Madenciliği

3

2

4

6

Doç. Dr. Murat KARABATAK

Asenkron/Senkron

YMH 403

Girişimcilik-II

2

0

2

3

Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU

Asenkron

YMH 310

Web Tasarım ve Programlama

3

2

4

5

Doç. Dr. Erkan TANYILDIZI

Asenkron

YMH 218

Veri Yapıları

3

0

3

4

Doç. Dr. Erkan TANYILDIZI

Asenkron

YMH 312

Biçimsel Diller ve Otomata Teo.

3

2

4

3

Prof. Dr. Engin AVCI

Asenkron

YMH 215

Sayısal Tasarım

3

2

4

6

Prof. Dr. Engin AVCI

Asenkron

YMH 111

Algoritma ve Programlama-I

3

2

4

6

Doç. Dr. Fatih ÖZKAYNAK

Asenkron

YMH 112

Algoritma ve Programlama-II

3

2

4

7

Doç. Dr. Fatih ÖZKAYNAK

Asenkron

YMH 211

Ayrık Yapılar

3

0

3

5

Doç. Dr. Fatih ÖZKAYNAK

Asenkron

YMT 321 Ağ Sistemleri 3 0 3 4 Prof. Dr. Resul DAŞ Asenkron
YMH 332 Ağ Programlama 3 2 4 6 Prof. Dr. Resul DAŞ Asenkron

 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ULUSLARARASI ORTAK LİSANS (UOLP) PROGRAMI BÖL.

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

Dersin sorumlusu

İşleniş

YMT 111

Algoritma ve Programlama-I

3

2

4

7

Prof. Dr. Asaf VAROL

Asenkron

YMT 112

Algoritma ve Programlama-II

3

2

4

7

Prof. Dr. Asaf VAROL

Asenkron

YMT 222

Numerical Analysis

2

2

4

5

Prof. Dr. Asaf VAROL

Asenkron

YMT 217

Programming Languages

3

2

4

6

Prof. Dr. Asaf VAROL

Asenkron

FİZ 111

Physics-I

3

2

4

6

Doç. Dr. Haki PEŞMAN

Asenkron

FİZ 112

Physics-II

3

2

4

6

Doç. Dr. Haki PEŞMAN

Asenkron

 

ORTAK DERSLER*

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

Dersin sorumlusu

İşleniş

FİZ 112

Fizik-II

3

0

3 5

 

Asenkron

MAT 161

Matematik-I

4

0

4

6

 

Asenkron

*Diğer sayısal ortak dersler için Mühendislik Fakültesi (Ortak Dersler) listesini kontrol ediniz.
*Sözel ortak dersler için İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Yabancı Diller Y.O listesini kontrol ediniz.

 

Türkçe