Diller

BHT 101 Bilimsel Hazırlık Ders İçeriği

Dökümanın PDF Hali

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BİLİMSEL HAZIRLIK SINIFI

BHT101 BİLİMSEL HAZIRLIK DERS İÇERİĞİ

 

MATEMATİK (7-0) 7

· Kümeler, Kümeler ile ilgili işlemler, Sayılar

· Üslü ve Köklü İfadeler, Aralıklar

· Özdeşlikler, Denklemler, Eşitsizlikler, Mutlak Değer

· Fonksiyonlar, Parçalı Fonksiyonlar (Tam değer fonksiyonu, İşaret fonksiyonu, Mutlak değer

fonksiyonu)

· Üstel ve Logaritma Fonksiyonu, Trigonometrik Fonksiyonlar

· Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Trigonometrik Denklemler

· Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar, Limit Kavramı

· Trigonometrik Fonksiyonların Limiti, Limitlerle İlgili Bazı Özellikler, Sağdan ve Soldan Limitler

· Süreklilik, Sürekli Fonksiyonlarla ilgili Bazı Özellikler

· Türev Kavramı, Türev Alma Kuralları, Trigonometrik Fonksiyonların Türevi, Ters Fonksiyonun

Türevi

· Logaritma ve Üstel Fonksiyonların Türevi, Kapalı Fonksiyonların Türevi, Yüksek Mertebeden

Türevler,

· Teğet ve Normalin Denklemi, Artan Azalan Fonksiyonlar, Fonksiyonların maksimum ve

minimumu, Fonksiyonların Bükeyliği,

· Türevlenebilen Fonksiyonlarla İlgili Bazı Teoremler(Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi),

Belirsiz Haller (L’Hospital), Fonksiyonların Grafiklerinin Çizimi (Asimptotlar)

· Fonksiyonların Grafiklerinin Çizimi, Türev ile İlgili Bazı Uygulamalar

· Belirsiz İntegral Kavramı

· Temel İntegrasyon Formülleri

· Belirsiz İntegralin Geometrik Anlamı

· Değişken Değiştirme ve Kısmi İntegrasyon Metodu

· Rasyonel Fonksiyonların İntegrali

· Rasyonel Hale Getirilebilen Fonksiyonların İntegrali

· Trigonometrik ve Rasyonel Trigonometrik Fonksiyonların İntegrali

· Çeşitli Değişken Değiştirmeler

· Belirli İntegral Kavramı, Bir Aralığın Bölüntüsü

· Riemann Toplamı ve Belirli İntegralin Tanımı

· Belirli İntegralin Özellikleri ve İntegral Hesabın Temel Teoremleri

· Belirli İntegral Yardımı İle Alan Hesabı

· Cisimlerin Hacimleri, Yay Uzunluğu ve Dönel Cisimlerin Alanı

· Matrisler ve Determinantlar

 

FİZİK (5-0) 5

· Ölçme ve Birim Sistemleri

· Vektörler

· Bir Boyutta hareket (Kinematik)

· İki Boyutta Hareket (Kinematik)

· Düzgün Dairesel Hareket

· Dinamik

· İş-Güç-Enerji

· İtme-Momentum ve Çarpışmalar

· Basit Harmonik Hareket

· Denge - Moment (Basit Makinalar)

· Kütle ve Ağırlık Merkezi

· Madde ve Özellikleri

· Sıcaklık ve Isı

· Elektriksel Kuvvet (Coulomb Kuvveti)

· Elektrik Alan

· Elektriksel Potansiyel

· Sığa ve Kondansatörler

· Akım ve Direnç

· Devre Denklemleri (Kirchoff Kuralları)

· Manyetizma

· Elektromanyetizma

· Akım Taşıyan Tellere Etki Eden Kuvvet

· Alternatif Akım ve Transformatörler

· Işığın Yansıması ve Kırılması

· Aynalar

· Mercekler

 

KİMYA (3-0) 3

· Madde ve Özellikleri

· Maddelerin Ayrıştırılması

· Atom ve Yapısı

· Periyodik Sistem

· Kimyasal Türler Arası Etkileşimler; Kimyasal Bağlar

· Kimyasal Değişmeler

· Bileşikler

· Mol Kavramı ve Kimyasal Hesaplamalar

· Maddenin Halleri; Gazlar

· Karışımlar

· Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji

· Kimyasal Reaksiyon Hızları

· Kimyasal Denge

· Sulu Çözeltilerde Asit-Baz Dengesi

· Çözünürlük Dengesi

· Elektrokimya

· Çekirdek Kimyası

Türkçe