Diller

Fakülte Kurulu

Prof.Dr.Bahar DEMİREL (DEKAN)

Prof. Dr. Vedat SAVAŞ                     

Prof. Dr. Beşir DANDIL                    

Prof. Dr. Resul DAŞ                      

Prof.Dr. Hanif GÜLDEMİR

Prof.Dr. Mehmet ESEN                     

Prof.Dr. Sermin OZAN                      

Prof.Dr. Cengiz ÖNER                      

Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Emin EKİNCİ      

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAYA              

Prof. Dr. Ulaş ÇAYDAŞ                       

Prof. Dr. Oğuzhan KELEŞTEMUR      

Prof. Dr. Hanbey HAZAR                  

Doç. Dr.  Fatih ÖZKAYNAK                    

Doç. Dr. Soner BUYTOZ                        

Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKBAL          

   

 

 

Türkçe