Diller

Dekanlık

DEKAN

Prof. Dr. Bahar DEMİREL

 

DEKAN YARDIMCILARI

                                              

        Prof. Dr. Gül TOSUN                                               Dr. Öğr. Üyesi Fatih ERTAM

 

Fakülte Sekreteri

   

Zülfü KARAASLAN

 

 

Türkçe